lørdag 6. juni 2009


IKKE GJØR SAMME TABBENE SOM JEG HAR GJORT
hei.jeg her bygg bilstereo i snart 5 år je har gjort mange tabber gjennom tiden som har godt. viss du vil unngå og gjøre de samme feilen som je har gjort når je har bygg bil stereo så burde du følge med her. når du bygger et bilstereo så er det ,amge som klør seg i hode og sier at det her får leg ikke til men da sier je at det er bare tull du følger noen få rettnings linjer og vips så har du et annleg som virker.du kan bynne med og finne ut hvor du vil ha annleget i bilen.så bynner du med og montere forsterker og bass kassa der du vil ha det så legger du oppen ledning fra +polen på bateriet til forsterkern (ta ut sikringen førstså legger du opp jordings ledningen den fester du i koroseriet nermes forsterkern ps: husk å ha bra kontakt med koroseriet puss gjerne litt for du skrur fast ledningen.så streker du fohno ledningen den skal sitte bak på spilleren de er merket med rød og hvitt farge og sitter fast i cd spilleren har du ikke det så må du kjøppe en ny spiller.når du har festet den så streker du den til forsterkeren der skal den festes på røde og hvitte kontakta der det står fohno inn.så har du igjen og feste den sisste kabelen der er en veldig tynn kabel som skal monteres på den gulle ledningen bak på spilleren så skal den strekes til forsterkeren og festes på den siste kontakta på forsterkern dA SKAL DET VIRKE.
 
Annlegg
Har du tenkt på hvor mye tid en faktisk tilbringer alene i bilen? I dagens stressede verden får vi stadig mindre tid til favoritthobbien våres men med et godt bil annleg så kan kø og irritason bli om gjort til mange gode stunder jeg veit at det er mange som syntes at det orginale stereon er litt for litten men jeg har et godt råd når det gjelder og kobble annleg. viss du er ute etter noe som ikke koster skjorta og som er veldig litte og gjøre er og bytte ut de høytalerne som er i bilen til vannlig dette får du gjort viss du veit hva som sitter i bilen hvis du ikke veit hva som sitter i bilen så kan du skru ut den gammle høtaleren og ta med deg den til en bilstereo butikk.
 
Kondensator
mange lurer på hva en kondensator gjør det skaljeg prøve og forklare nå
en kondensato har i hoved oppgave og stabilisere strømmen til annleget men et mange ikke er klar over er at
en kondensator er med og sørge for at annlegget ikke blir over belastet det vil si at det ikke blir for varme leddninger det kan med føre brann viss du er veldig uheldig.
da skal du ha fått en forklaring på hva en kondensator gjør.
 
Forsterkere
mange lurer på hva en forsterker gjør en forsterker har i hoved oppgave og økke kraften på annlegget
men en forsterker har mange små oppgaver og den mest kjennte oppgaven er vel at en forsterker gjør at du for reinere lydd
her har du fått en litten forklaring er det noe mer du lurer på så send en mail.

søndag 31. mai 2009

hei.jeg her bygg bilstereo i snart 5 år je har gjort mange tabber gjennom tiden som har godt. viss du vil unngå og gjøre de samme feilen som je har gjort når je har bygg bil stereo så burde du følge med her. når du bygger et bilstereo så er det ,amge som klør seg i hode og sier at det her får leg ikke til men da sier je at det er bare tull du følger noen få rettnings linjer og vips så har du et annleg som virker.du kan bynne med og finne ut hvor du vil ha annleget i bilen.så bynner du med og montere forsterker og bass kassa der du vil ha det så legger du oppen ledning fra +polen på bateriet til forsterkern (ta ut sikringen førstså legger du opp jordings ledningen den fester du i koroseriet nermes forsterkern ps: husk å ha bra kontakt med koroseriet puss gjerne litt for du skrur fast ledningen.så streker du fohno ledningen den skal sitte bak på spilleren de er merket med rød og hvitt farge og sitter fast i cd spilleren har du ikke det så må du kjøppe en ny spiller.når du har festet den så streker du den til forsterkeren der skal den festes på røde og hvitte kontakta der det står fohno inn.så har du igjen og feste den sisste kabelen der er en veldig tynn kabel som skal monteres på den gulle ledningen bak på spilleren så skal den strekes til forsterkeren og festes på den siste kontakta på forsterkern dA SKAL DET VIRKE.
 
 

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
her ser du litt ossen et annleg kan se ut når du er ferdig med og koble.
her har du et kommplet rockford fosgate annleg. men dette er ikke et annleg som du setter i bilen viss du bare er utte etter noe med skikkelig trøk.
 
 
 
Har du tenkt på hvor mye tid en faktisk tilbringer alene i bilen? I dagens stressede verden får vi stadig mindre tid til favoritthobbien våres men med et godt bil annleg så kan kø og irritason bli om gjort til mange gode stunder jeg veit at det er mange som syntes at det orginale stereon er litt for litten men jeg har et godt råd når det gjelder og kobble annleg. viss du er ute etter noe som ikke koster skjorta og som er veldig litte og gjøre er og bytte ut de høytalerne som er i bilen til vannlig dette får du gjort viss du veit hva som sitter i bilen hvis du ikke veit hva som sitter i bilen.så kan du skru ut den gammle høtaleren og ta med deg den til en bilstereo butikk.

torsdag 28. mai 2009

her ser du litt ossen et annleg kan se ut når du er ferdig med og koble.
her har du et kommplet rockford fosgate annleg. men dette er ikke et annleg som du setter i bilen viss du bare er utte etter noe med skikkelig trøk.

søndag 24. mai 2009

bilstereo

hei.
jeg her bygg bilstereo i snart 5 år je har gjort mange tabber gjennom tiden som har godt. viss du vil unngå og gjøre de samme feilen som je har gjort når je har bygg bil stereo så burde du følge med her. når du bygger et bilstereo så er det ,amge som klør seg i hode og sier at det her får leg ikke til men da sier je at det er bare tull du følger noen få rettnings linjer og vips så har du et annleg som virker.

du kan bynne med og finne ut hvor du vil ha annleget i bilen.
så bynner du med og montere forsterker og bass kassa der du vil ha det så legger du opp
en ledning fra +polen på bateriet til forsterkern (ta ut sikringen først
så legger du opp jordings ledningen den fester du i koroseriet nermes forsterkern ps: husk å ha bra kontakt med koroseriet puss gjerne litt for du skrur fast ledningen.
så streker du fohno ledningen den skal sitte bak på spilleren de er merket med rød og hvitt farge og sitter fast i cd spilleren har du ikke det så må du kjøppe en ny spiller.
når du har festet den så streker du den til forsterkeren der skal den festes på røde og hvitte kontakta der det står fohno inn.
så har du igjen og feste den sisste kabelen der er en veldig tynn kabel som skal monteres på den gulle ledningen bak på spilleren så skal den strekes til forsterkeren og festes på den siste kontakta på forsterkern dA SKAL DET VIRKE.